Cvičenia

Príprava prostredia

Inštrukcie a súbory nájdete v tejto časti. Sú pre cvičenia nevyhnutné.

Cvičenia 1-10

Cvičenia budú príbúdať postupne počas semestra. Každé cvičenie obsahuje kvíz (za pol boda). Na konci semestra bude z cvičení test za 15 bodov.

Wireshark

Analýza sieťovej prevádzky pomocou nástroja Wireshark

Sniffing hesiel (2/10)

Sniffing hesiel pomocou Wireshark (SSH + Telnet)

Firewall (9/10)

Implementácia firewallu a simulácia sieťových útokov

Obnova dát (16/10)

Obnova náhodne alebo zámerne odstránených súborov.

Správa hesiel (23/10)

Osvedčené postupy pri vytváraní bezpečného hesla

DOS útok (30/10)

Simulácia a obrana pred Denial of Service útokom.

Škodlivý softvér (6/11)

Oboznamovanie so softvérovými hrozbami: Malvér, antivírus a infekcia súborov.

Audit (13/11)

Audit operačného systému (Linux – Ubuntu). Nástroje na vykonanie auditu.

Ransomware (20/11)

Identifikácia a odstránenie ransomware malvéru.

Audit II (27/11)

Legislatíva ohľadom auditu kybernetickej bezpečnosti.